line decor
  
line decor
 
 
 
 
    โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดสระเกศ
    
**นำเสนอโครงงานบูรณาการและโครงการอาชีพ              2 มี.ค. 60  ชมภาพ
**เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2          24 ก.พ. 60  ชมภาพ
**รับเสด็จ สมเด็จพระสังฆราช                         19 ก.พ. 60  ชมภาพ
**มอบประกาศนียบัตรสอบธรรมศึกษา            17 ก.พ. 60  ชมภาพ
**ร่วมพิธีสมโภชพระธรรมเจดีย์                       16 ก.พ. 60  ชมภาพ
**รับธง และเครื่องหมายลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              16 ก.พ. 60  ชมภาพ
**เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560  15 ก.พ. 60  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันมาฆบูชา                                      11 ก.พ. 60  ชมภาพ
**เวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา          10 ก.พ. 60  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              27 ม.ค. 60  ชมภาพ
**ร่วมพิธีเลื่อนสมณศักดิ์                                    25 ม.ค. 60  ชมภาพ
**กิจกรรมวันตรุษจีน                                        20 ม.ค. 60  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              20 ม.ค. 60  ชมภาพ
**กิจกรรมวันครู                                                13 ม.ค. 60  ชมภาพ
**การพัฒนาโรงเรียนกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ         12 ม.ค. 60  ชมภาพ
**เยี่ยมค่าย รด.ปี 3    ณ เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี                  12 ม.ค. 60  ชมภาพ
**สานสัมพันธ์ วันเด็ก สู่โรงเรียนประถม ชุมชน เขตป้อมปราบ                11 ม.ค. 60   ชมภาพ
**กีฬาภายใน ประจำปี 2559                            29 ธ.ค. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                               28 ธ.ค. 59  ชมภาพ
**กิจกรรมวันคริสต์มาส                                     23 ธ.ค. 59  ชมภาพ
**ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา                                21 ธ.ค. 59  ชมภาพ
**ออกกำลังกายวันพุธ                                      14 ธ.ค. 59   ชมภาพ
**ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน                           1 ธ.ค. 59  ชมภาพ      วิดีโอ
**ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน                           1  ธ.ค. 59  ชมภาพ
**มอบเกียรติบัตรประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ           29  พ.ย. 59    ชมภาพ
**มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66              29 พ.ย. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              29 พ.ย. 59  ชมภาพ
**เดิน-วิ่งการกุศล ภูเขาทองมินิมาราธอน ครั้งที่ 2                27 พ.ย. 59   ชมภาพ    วิดีโอ
**ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ                             25 พ.ย. 59  ชมภาพ
**กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี                     22 พ.ย. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              22 พ.ย. 59  ชมภาพ
**สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559     21 พ.ย. 59  ชมภาพ
**พิธีพุทธาภิเษก องค์บรมบรรพตภูเขาทองจำลอง เหรียญ ถ้วยรางวัล   16 พ.ย. 59   ชมภาพ
**พิธีปิดนิทรรศการภาพเก่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9     16 พ.ย. 59    ชมภาพ
**ต้อนรับผู้อำนวยการทศพล สังข์ทิตนุ             14 พ.ย. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              14 พ.ย. 59  ชมภาพ
**ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพเก่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ             7 พ.ย. 59    ชมภาพ
**สวดมนต์พระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ  27 ต.ค. 59 
**ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน                26 ต.ค. 59   ชมภาพ
**จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง            25 ต.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีลาสิกขา คณะสามเณรปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ        25 ต.ค. 59   ชมภาพ
**คณะสามเณรปลูกต้นกล้ายาตรพุทธภูมิทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในอินเดีย  19 ต.ค. 59  ชมภาพ
**คณะสามเณร ออกรับบิณฑบาตร และปฏิบัติศาสนกิจ        13 ต.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีบรรพชาสามเณร ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย    12 ต.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีขริบผมสามเณร โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ   5 ต.ค. 59    ชมภาพ
**วันวานที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ         30 ก.ย. 59   ชมภาพ
**ครูที่เกษียณอายุราชการ เข้านมัสการพระเถรานุเถระ        30 ก.ย. 59                      ชมภาพ
**กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม SCIENCE CAMP              25 ก.ย. 59   ชมภาพ
**ร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ประเทศมาเลเซีย                   15-20 ก.ย. 59                 ชมภาพ
**ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560       21-22 ก.ย. 59                 ชมภาพ
**English Day Camp                                      20 ก.ย. 59   ชมภาพ
**ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม 14 ก.ย. 59 ชมภาพ
**มุทิตาคารวะจากใจศิษย์                                13 ก.ย. 59  ชมภาพ
**สวดมนต์วันศุกร์                                              9 ก.ย. 59  ชมภาพ
**โครงการพี่แนะน้อง                                         9 ก.ย. 59  ชมภาพ
**มอบเกียรติบัตรนักเรียนร่วมแข่งรายการเด็กไทยดรีมทีม                           9 ก.ย. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                                9 ก.ย. 59  ชมภาพ
**ฝึกอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           8 ก.ย. 59  ชมภาพ
**พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯ 2 ก.ย. 59  ชมภาพ
**ร้อยความรัก ถักทอใจ สายสายใย สพม.1        2 ก.ย. 59  ชมภาพ
**ส่งมอบเงินปรับปรุงอาคารเรียน                      29 ส.ค. 59  ชมภาพ
**English Speaking                                        29 ส.ค. 59  ชมภาพ
**ครูอบรม Google Classroom                       27 ส.ค. 59   ชมภาพ
**ประเมินสถานศึกษาพอเพียง                           26 ส.ค. 59  ชมภาพ
**ร่วมงานแถลงข่าว "ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ"                                       25 ส.ค. 59   ชมภาพ
**รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชุดรีไซเคิลจากกล่องเครื่งดื่ม                24 ส.ค. 59   ชมภาพ
**ร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์                      22 ส.ค. 59  ชมภาพ
**กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการอาเซียน   19 ส.ค. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              18 ส.ค. 59  ชมภาพ
**รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล       17 ส.ค. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                             11 ส.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)    10 ส.ค. 59   ชมภาพ
**กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                                 10 ส.ค. 59   ชมภาพ
**เทศน์มหาชาติ ปีการศึกษา 2559                  5 ส.ค. 59    ชมภาพ
**โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นศูนย์สอบ ASMO 2016     4  ส.ค. 59                ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              3 ส.ค. 59   ชมภาพ
**ปฏิญญา ภูมิเดช ชกชิงแชมป์โลกเยาวชน    2 ส.ค. 59   ชมภาพ
**รณรงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ            2 ส.ค. 59   ชมภาพ
**English Speaking                                        1 ส.ค. 59    ชมภาพ
**สวดมนต์วันศุกร์                                            29 ก.ค. 59   ชมภาพ
**อบรมเรื่องโทษพิษภัยยาเสพติดฯ                  29 ก.ค. 59   ชมภาพ
**เทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  28 ก.ค. 59     ชมภาพ
**บันทึกเทปรายการ "ตะวันส่องธรรม"            27 ก.ค. 59    ชมภาพ
**English Speaking                                      25 ก.ค. 59    ชมภาพ
**ร่วมมือร่วมใจต้านภัยยาเสพติด                     23 ก.ค. 59    ชมภาพ
**ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.ปทุมธานี               22 ก.ค. 59    ชมภาพ
**ตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา        19 ก.ค. 59       ชมภาพ
**ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษา              15 ก.ค. 59      ชมภาพ
**ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศศรีลังกา                  5 ก.ค. 59         ชมภาพ
**วันสุนทรภู่ บูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดโลก                26 มิ.ย. 59        ชมภาพ
**สวดมนต์วันศุกร์                                             17 มิ.ย. 59   ชมภาพ
**พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2559          16 มิ.ย. 59   ชมภาพ
**English Speakikg                                        13 มิ.ย. 59  ชมภาพ
**ครูอบรม Google Apps. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ            11 มิ.ย. 59        ชมภาพ
**กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ     9 มิ.ย. 59         ชมภาพ
**ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559            5 มิ.ย. 59   ชมภาพ
**วันงดสูบบุหรี่โลก                                          31 พ.ค. 59  ชมภาพ
** English Speaking                                      30 พ.ค. 59  ชมภาพ
**สวดมนต์วันศุกร์                                            27 พ.ค. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันวิสาขบูชา                                    20 พ.ค. 59  ชมภาพ
**เข้าร่วมการแข่งขันรายการเด็กไทยดรีมทีม   19 พ.ค. 59  ชมภาพ
**เวียนเทียนวันวิสาขบูชา                                 19 พ.ค. 59   ชมภาพ
**เข้าร่วมการแข่งขันรายการเด็กไทยดรีมทีม   17 พ.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีปิดค่ายธรรมศึกษาภิวัฒน์ ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4     14-15 พ.ค. 59    ชมภาพ
**พิธีเปิดค่ายธรรมศึกษาภิวัฒน์ ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4    14-15 พ.ค. 59    ชมภาพ
**ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ประเทศเบลเยียม  24 เม.ย. - 14 พ.ค. 59           ชมภาพ
**สัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคู่พัฒนา   10-12 พ.ค. 59    ชมภาพ
**นักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน                       2 พ.ค. 59      ชมภาพ
**วันสถาปนาโรงเรียน ครบ 118 ปี                   1 เม.ย. 59      ชมภาพ
**ปัจฉิมนิเทศ ก่อนจากฝากธรรม                     31 มี.ค. 59       ชมภาพ
**การรายงานผลการดำเนินโครงการ 2558   30 มี.ค. 59       ชมภาพ
**เข้าค่ายลูกเสือ                                              11 มี.ค. 59       ชมภาพ
**กอล์ฟการกุศล                                                4 มี.ค. 59       ชมภาพ
**เปิดบ้าน โครงงานบูรณาการ                          3 มี.ค. 59       ชมภาพ
**ค่ายคณิตศาสตร์                                           2 มี.ค.59       ชมภาพ
**ร่วมงานเบนซ์ราชครูมอบความสุขสู่สังคม ณ บ้านนนทภูมิ  27 ก.พ. 59       ชมภาพ
**เวียนเทียนวันมาฆบูชา                                  19 ก.พ. 59    ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              15 ก.พ. 59  ชมภาพ
**เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559   12 ก.พ. 59  ชมภาพ
**ตรวจเยี่ยมสนามสอบข้อสอบกลาง                 11 ก.พ. 59  ชมภาพ
**แข่งขัน Talk Talent                                        9 ก.พ. 59   ชมภาพ
**ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระพรหมสุธี              27 ม.ค. 59   ชมภาพ
**ประชุมแผนแม่บทพัฒนาโรงเรียน ปี พ.ศ. 2559    22 ม.ค. 59                      ชมภาพ
**English speaking                                       18 ม.ค. 59    ชมภาพ
**กิจกรรมวันครู                                              14 ม.ค. 59    ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                            8 ม.ค. 59      ชมภาพ
**เบนซ์ราชครูสนับสนุนโรงเรียนวัดสระเกศใกล้ชิดชุมชน   7 ม.ค. 59            ชมภาพ
**นมัสการขอพรปีใหม่ 2559                          5 ม.ค. 59      ชมภาพ
**กีฬาภายใน ประจำปี 2558                        30 ธ.ค. 58      ชมภาพ
**ใส่บาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่             29 ธ.ค. 58      ชมภาพ
**เสือคืนถ้ำ  ครั้งที่ ๓๒                                  26 ธ.ค. 58      ชมภาพ
**ผ้าป่าเพื่อการศึกษา                                   25 ธ.ค. 58       ชมภาพ
**กิจกรรมวันคริสต์มาส                               25 ธ.ค. 58       ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                         25 ธ.ค. 58        ชมภาพ
**โครงการบูรณาการเรียนรู้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 19-20 ธ.ค. 58   ชมภาพ
**ร่วมขบวนแห่พระโกศพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ 16 ธ.ค. 58  ชมภาพ
**ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.ชาญณรงค์   14 ธ.ค. 58   ชมภาพ
**ต้อนรับผู้อำนวยการ นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก  8 ธ.ค. 58   ชมภาพ
**กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ                              4 ธ.ค. 58         ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                          3 ธ.ค. 58          ชมภาพ
**พิธีสมโภชองค์พระเจดีย์บรมบรรพตภูเขาทอง   1 ธ.ค. 58  ชมภาพ
**วันวชิราวุธ                                                25 พ.ย. 58         ชมภาพ
**งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  24 พ.ย. 58          ชมภาพ
**English Speaking                                23 พ.ย. 58            ชมภาพ
**วงโยธวาทิตแสดงในงานห่มผ้าแดง         21 พ.ย. 58           ชมภาพ
**ร่วมงานห่มผ้าแดง องค์พระบรมบรรพต  18 พ.ย. 58            ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                       10 พ.ย. 58            ชมภาพ
**ร่วมงานรับผ้าพระกฐินพระราชทาน         9 พ.ย. 58             ชมภาพ
**ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2558       8 พ.ย. 58             ชมภาพ
**ตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา       28 ต.ค. 58           ชมภาพ
**ร่วมงานเทศน์มหาชาติกับวัดสระเกศ        25 ต.ค. 58           ชมภาพ
**โครงการพัฒนาบุคลากร "การเรียนรู้แบบบูรณาการ"        13-14 ต.ค. 58     ชมภาพ
**ร้อยรักรวมใจกัน สู่วันเกษียณ        30 ก.ย. 58      ชมภาพอัลบั้ม 1       อัลบั้ม2
**ครูเกษียณกราบลาเจ้าอาวาสและพระเถระ         30 ก.ย. 58       ชมภาพ
**งาน สืบสานสายใย หัวใจสีแดง              18 ก.ย. 58   ชมภาพ
**ค่าย English Day Camp                      18 ก.ย. 58   ชมภาพ
**ครูพรพรรณ ครูมยุรี อำลานักเรียน        11 ก.ย. 58    ชมภาพ            วิดีโอ
**เกษียณผู้ทรงคุณค่า กตัญญุตาคารวะ   9 ก.ย. 58      ชมภาพ
**วันเกิด พล.ต.ท. ธวัชชัย จุลสุคนธ์      6 ก.ย. 58      ชมภาพ
**English speaking Day      31 ส.ค. 58                  ชมภาพ
**สำนักงานเขตป้อมปราบฯ อบรมโครงการ To Be Number One   29-30 ส.ค. 58      ชมภาพ
**ค่ายวิชาการ                       28 ส.ค. 58                   ชมภาพ
**กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการอาเซียน            18 ส.ค. 58        ชมภาพ
**ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.พระนครศรีอยุธยา           14 ส.ค. 58        ชมภาพ
**กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                       11 ส.ค. 58               ชมภาพ
**รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา             10 ส.ค. 58        ชมภาพ
**ตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา       30 ก.ค. 58                ชมภาพ
**แห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน    29 ก.ค. 58                ชมภาพ
**เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี วิชาจราจร                 23 ก.ค. 58     ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ        23 ก.ค. 58     ชมภาพ
**กิจกรรมต้ายภัยยาเสพติด             10 ก.ค. 58      ชมภาพ
**English Speaking Day               6 ก.ค. 58        ชมภาพ
**สน. สำราญราษฎร์มาให้ความรู้เรื่องโทษยาเสพติด วินัยจราจร      3 ก.ค. 58       ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ       30 มิ.ย. 58       ชมภาพ
**กิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดโลก         26 มิ.ย. 58    ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ       23 มิ.ย. 58       ชมภาพ
**ไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558      18 มิ.ย. 58      ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ      15 มิ.ย. 58        ชมภาพ
**สวดมนต์ทุกวันศุกร์   12  มิ.ย. 58     ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ         9 มิ.ย. 58        ชมภาพ
**ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558          6  มิ.ย. 58         ชมภาพ
**ใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา          1  มิ.ย. 58     ชมภาพ
**ร่วมงานฉลองพระอารามหลวง วัดสระเกศ   31 พ.ค. 58     ชมภาพ
**กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา    29  พ.ค. 58    ชมภาพ
**กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก       29 พ.ค. 58          ชมภาพ
**เดิน-วิ่งการกุศลภูเขาทองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1   24 พ.ค. 58    ชมภาพ
**ร่วมงาน มิติใหม่แห่งการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย    22  พ.ค. 58    ชมภาพ
**ค่ายธรรมศึกษาภิวัฒน์ (ปฐมนิเทศ) ม.1 และ ม.4    15-16 พ.ค. 58     ชมภาพ
**ร่วมงานรับบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระพรหมสิทธิ     5 พ.ค. 58         ชมภาพ
**พิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายผ้าป่าฯ และวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๑๑๘ ปี  1 เม.ย. 58   ชมภาพ
**กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.๓, ม.๖ และกิจกรรมก่อนจากฝากธรรม      31 มี.ค. 58     ชมภาพ
**ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2557       29   มี.ค. 58      ชมภาพ
**คณะกรรมการเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่   25   มี.ค. 58   ชมภาพ
**ต้อนรับ  ผอ.ชัยอนันต์  แก่นดี  รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ   11  มี.ค. 58   ชมภาพ
**รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          6  มี.ค.  58     ชมภาพ
**โครงงานบูรณาการ   ประจำปีการศึกษา 2557               23  ก.พ.  58      ชมภาพ
**เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558       18   ก.พ. 58        ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ      17   ก.พ. 58        ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ      11   ก.พ. 58        ชมภาพ
**ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช       9   ก.พ.  58          ชมภาพ
**English Speaking Day    9   ก.พ.  58     ชมภาพ
**ร่วมโครงการศาสนาค้ำพะยูง        14   ม.ค. 58       ชมภาพ