โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดสระเกศ
 
ครู ส. ประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ชมภาพ
ลูก ส. จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ชมภาพ
ลูก ส. ร่วมจัดงานวันเด็ก 2561 Kids สนุก Kids ดี Kids มีคุณธรรม น้อมนำคำสอนสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชมภาพ
ลูก ส. ต้อนรับ ผอ.สพม.1 ชมภาพ
ลูก ส. ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ชมภาพ
ลูก ส. ร่วมพิธีเปิด สหกรณ์ โรงเรียนวัดสระเกศ ธนาคารความดี และ ห้องวิจิตรอักษร ชมภาพ
กีฬาสี ประจำปี พ.ศ. 2560 ชมภาพ
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี พ.ศ. 2560 ชมภาพ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 ของสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศและงานเสือคืนถ้ำ ครั้งที่ 33  ชมภาพ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๔/๑๒/๖๐ ชมภาพ
ลูก ส. จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 2560 ชมภาพ
พิธีถวายราชสดุดี"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 24/11/2560 ชมภาพ
ลูก ส.ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 22/11/2560 ชมภาพ
ลูก ส. อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์ 17-11-2560 ชมภาพ
สอบธรรมศึกษาประจำปี 9/11/2560 ชมภาพ
การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่5/2560 ชมภาพ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดสระเกศ ชมภาพ
ติวธรรมศึกษา 2-11-60 ชมภาพ
เรียนรู้แบบบูรณาการนอกสถานที่ ณ จังหวัดราชบุรี 28-30/10-60 ชมภาพ
โครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ รุ่นที่ 2 บรรพชาสามเณร 99 คน ชมภาพ
พิธีวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 26/10/60 ชมภาพ
ลูก ส. ร่วมงานรับผ้าพระกฐินพระราชทาน 16/10/2560 ชมภาพ
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13/10/60 ชมภาพ
ตักบาตรเทโวโรหณะ 6/10/2560 ชมภาพ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ รุ่นที่ 2 เข้าถวายสักการะ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) ชมภาพ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ คณะนิเทศติดตาม และเจ้าหน้าที่จากศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ศูนย์จิตวิทยาการศึกษาและศูนย์สถานศึกษาพอเพียง เยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินงาน 60  ชมภาพ
วันวานที่พากเพียร...วันเกษียณที่ภาคภูมิ 29กันยายน2560 ชมภาพ
ลูก ส. จัดกิจกรรมค่าย English Day Camp 20 ก.ย 60 ชมภาพ
มุทิตาคารวะจากใจศิษย์ แก่ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 15 ก.ย.60 ชมภาพ
ลูก ส. ทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ ชมภาพ
“ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1” ชมภาพ
ทัศนศึกษากรุงรัตนโกสินทร์ 10 ก.ย 60 ชมภาพ
ทำบุญตักบาตร วันธรรมสวนะ ชมภาพ
เทศน์มหาชาติ 8 ก.ย. 2560 ชมภาพ
ลูก ส.อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์ 1 ก.ย. 60 ชมภาพ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณปี ๖๑ ชมภาพ
ลูก ส. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำวันศุกร์ 25/08/2560 ชมภาพ
ลูก ส. รับทุนการศึกษาเด็กที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 25 ส.ค. 60 ชมภาพ
กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้คิดดีมีอนาคตไกล 22-23 ส.ค. 60 ชมภาพ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภัยยาเสพติดระหว่างโรงเรียนและชุมชน 19ส.ค.60 ชมภาพ
ลูก ส. จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ บูรณาการอาเซียน 18 ส.ค. 60 ชมภาพ
ลูกส. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา โครงการตามรอยพ่อหลวง ณ จังหวัดนครนายก 16 ส.ค. 60 ชมภาพ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 2560 ชมภาพ
ลูก ส. ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ 07/08/2560 ชมภาพ
โรงเรียนวัดสระเกศทาเลนต์ รอบ 8 คนสุดท้าย 7-8 ส.ค. 60 ชมภาพ
กิจกรรม พี่พบน้อง ครั้งที่3/2560 4 ส.ค.2560 ชมภาพ
กองลูกเสือโรงเรียนวัดสระเกศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 26 ก.ค. 60 ชมภาพ
อบรมนักเรียนทั้งโรงเรียน เรื่องโทษพิษภัยยาเสพติด 26 ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส. รับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 25 ก.ค. 60 ชมภาพ
ครู ส.อบรมโครงการความร่วมมือในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 22 ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส. อบรมคุณธรรมจริยธรรม และ แอพพลิเคชั่น Police i lert u 21 ก.ค. 60 ชมภาพ
ถวาย ดอกดารารัตน์ ที่ร่วมกันประดิษฐ์จากกิจกรรม “ร้อยดวงจิต ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ บอกรักพ่อ” 21 ก.ค. 60 ชมภาพ
กิจกรรม “พี่พบน้อง” ครั้งที่ 2/2560 19 ก.ค. 60 ชมภาพ
โครงการโชคดีที่เจอพระ คุยธรรมะข้างภูเขาทอง 3/2560 15ก.ค.60 ชมภาพ
ลูก ส. ร่วมจัดกิจกรรมร้อยดวงจิต ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ บอกรักพ่อ 9-10 ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 8 ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส. แห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 07 ก.ค. 2560 ชมภาพ
สระเกศ ทาเลนต์(รอบออดิชั่น) 4-7 ก.ค. 60 ชมภาพ
การประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 1/2560 6 ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส. เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 4-5 ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส. ร่วมงานแห่พระบรมสารีริกธาตุ ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส.เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ จากวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 30 มิ.ย. 60 ชมภาพ
ลูก ส. รับทุนการศึกษาจากนักเรียนเก่ารุ่นที่ 73 30 มิ.ย.60 ชมภาพ
ลูก ส. เข้าชมนิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว” 28 มิ.ย. 60 ชมภาพ
ลูก ส. จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดโลกและงานสัปดาห์ห้องสมุด 26 มิ.ย. 60 ชมภาพ
ลูก ส. อบรมคุณธรรมจริยธรรม 23/06/2560 ชมภาพ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ ชมภาพ
ลูก ส.จัดกิจกรรม "ร้อยดวงจิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 999,999 ดอก บอกรักพ่อ" 18 มิ.ย.60 ชมภาพ
ลูก ส. จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา มิ.ย. 60 ชมภาพ
กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 31.05.60 ชมภาพ
ลูก ส. รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชมภาพ
กิจกรรม รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ HIV รายใหม่ 17-18 พ.ค.60 ชมภาพ
วันแรก ของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 15 พ.ค.60 ชมภาพ
ลูก ส. อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 7 ก.ค. 60 . 60  ชมภาพ    
**นำเสนอโครงงานบูรณาการและโครงการอาชีพ              2 มี.ค. 60  ชมภาพ
**เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2          24 ก.พ. 60  ชมภาพ
**รับเสด็จ สมเด็จพระสังฆราช                         19 ก.พ. 60  ชมภาพ
**มอบประกาศนียบัตรสอบธรรมศึกษา            17 ก.พ. 60  ชมภาพ
**ร่วมพิธีสมโภชพระธรรมเจดีย์                       16 ก.พ. 60  ชมภาพ
**รับธง และเครื่องหมายลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              16 ก.พ. 60  ชมภาพ
**เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560  15 ก.พ. 60  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันมาฆบูชา                                      11 ก.พ. 60  ชมภาพ
**เวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา          10 ก.พ. 60  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              27 ม.ค. 60  ชมภาพ
**ร่วมพิธีเลื่อนสมณศักดิ์                                    25 ม.ค. 60  ชมภาพ
**กิจกรรมวันตรุษจีน                                        20 ม.ค. 60  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              20 ม.ค. 60  ชมภาพ
**กิจกรรมวันครู                                                13 ม.ค. 60  ชมภาพ
**การพัฒนาโรงเรียนกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ         12 ม.ค. 60  ชมภาพ
**เยี่ยมค่าย รด.ปี 3    ณ เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี                  12 ม.ค. 60  ชมภาพ
**สานสัมพันธ์ วันเด็ก สู่โรงเรียนประถม ชุมชน เขตป้อมปราบ                11 ม.ค. 60   ชมภาพ