โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน

 
ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดสระเกศ
 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ คณะนิเทศติดตาม และเจ้าหน้าที่จากศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ศูนย์จิตวิทยาการศึกษาและศูนย์สถานศึกษาพอเพียง เยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินงาน 60  ชมภาพ
วันวานที่พากเพียร...วันเกษียณที่ภาคภูมิ 29กันยายน2560 ชมภาพ
ลูก ส. จัดกิจกรรมค่าย English Day Camp 20 ก.ย 60 ชมภาพ
มุทิตาคารวะจากใจศิษย์ แก่ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 15 ก.ย.60 ชมภาพ
ลูก ส. ทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ ชมภาพ
“ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1” ชมภาพ
ทัศนศึกษากรุงรัตนโกสินทร์ 10 ก.ย 60 ชมภาพ
ทำบุญตักบาตร วันธรรมสวนะ ชมภาพ
เทศน์มหาชาติ 8 ก.ย. 2560 ชมภาพ
ลูก ส.อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์ 1 ก.ย. 60 ชมภาพ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณปี ๖๑ ชมภาพ
ลูก ส. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำวันศุกร์ 25/08/2560 ชมภาพ
ลูก ส. รับทุนการศึกษาเด็กที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 25 ส.ค. 60 ชมภาพ
กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้คิดดีมีอนาคตไกล 22-23 ส.ค. 60 ชมภาพ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภัยยาเสพติดระหว่างโรงเรียนและชุมชน 19ส.ค.60 ชมภาพ
ลูก ส. จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ บูรณาการอาเซียน 18 ส.ค. 60 ชมภาพ
ลูกส. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา โครงการตามรอยพ่อหลวง ณ จังหวัดนครนายก 16 ส.ค. 60 ชมภาพ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 2560 ชมภาพ
ลูก ส. ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ 07/08/2560 ชมภาพ
โรงเรียนวัดสระเกศทาเลนต์ รอบ 8 คนสุดท้าย 7-8 ส.ค. 60 ชมภาพ
กิจกรรม พี่พบน้อง ครั้งที่3/2560 4 ส.ค.2560 ชมภาพ
กองลูกเสือโรงเรียนวัดสระเกศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 26 ก.ค. 60 ชมภาพ
อบรมนักเรียนทั้งโรงเรียน เรื่องโทษพิษภัยยาเสพติด 26 ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส. รับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 25 ก.ค. 60 ชมภาพ
ครู ส.อบรมโครงการความร่วมมือในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 22 ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส. อบรมคุณธรรมจริยธรรม และ แอพพลิเคชั่น Police i lert u 21 ก.ค. 60 ชมภาพ
ถวาย ดอกดารารัตน์ ที่ร่วมกันประดิษฐ์จากกิจกรรม “ร้อยดวงจิต ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ บอกรักพ่อ” 21 ก.ค. 60 ชมภาพ
กิจกรรม “พี่พบน้อง” ครั้งที่ 2/2560 19 ก.ค. 60 ชมภาพ
โครงการโชคดีที่เจอพระ คุยธรรมะข้างภูเขาทอง 3/2560 15ก.ค.60 ชมภาพ
ลูก ส. ร่วมจัดกิจกรรมร้อยดวงจิต ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ บอกรักพ่อ 9-10 ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 8 ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส. แห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 07 ก.ค. 2560 ชมภาพ
สระเกศ ทาเลนต์(รอบออดิชั่น) 4-7 ก.ค. 60 ชมภาพ
การประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 1/2560 6 ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส. เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 4-5 ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส. ร่วมงานแห่พระบรมสารีริกธาตุ ก.ค. 60 ชมภาพ
ลูก ส.เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ จากวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 30 มิ.ย. 60 ชมภาพ
ลูก ส. รับทุนการศึกษาจากนักเรียนเก่ารุ่นที่ 73 30 มิ.ย.60 ชมภาพ
ลูก ส. เข้าชมนิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว” 28 มิ.ย. 60 ชมภาพ
ลูก ส. จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดโลกและงานสัปดาห์ห้องสมุด 26 มิ.ย. 60 ชมภาพ
ลูก ส. อบรมคุณธรรมจริยธรรม 23/06/2560 ชมภาพ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ ชมภาพ
ลูก ส.จัดกิจกรรม "ร้อยดวงจิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 999,999 ดอก บอกรักพ่อ" 18 มิ.ย.60 ชมภาพ
ลูก ส. จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา มิ.ย. 60 ชมภาพ
กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 31.05.60 ชมภาพ
ลูก ส. รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชมภาพ
กิจกรรม รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ HIV รายใหม่ 17-18 พ.ค.60 ชมภาพ
วันแรก ของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 15 พ.ค.60 ชมภาพ
ลูก ส. อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 7 ก.ค. 60 . 60  ชมภาพ    
**นำเสนอโครงงานบูรณาการและโครงการอาชีพ              2 มี.ค. 60  ชมภาพ
**เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2          24 ก.พ. 60  ชมภาพ
**รับเสด็จ สมเด็จพระสังฆราช                         19 ก.พ. 60  ชมภาพ
**มอบประกาศนียบัตรสอบธรรมศึกษา            17 ก.พ. 60  ชมภาพ
**ร่วมพิธีสมโภชพระธรรมเจดีย์                       16 ก.พ. 60  ชมภาพ
**รับธง และเครื่องหมายลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              16 ก.พ. 60  ชมภาพ
**เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560  15 ก.พ. 60  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันมาฆบูชา                                      11 ก.พ. 60  ชมภาพ
**เวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา          10 ก.พ. 60  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              27 ม.ค. 60  ชมภาพ
**ร่วมพิธีเลื่อนสมณศักดิ์                                    25 ม.ค. 60  ชมภาพ
**กิจกรรมวันตรุษจีน                                        20 ม.ค. 60  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              20 ม.ค. 60  ชมภาพ
**กิจกรรมวันครู                                                13 ม.ค. 60  ชมภาพ
**การพัฒนาโรงเรียนกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ         12 ม.ค. 60  ชมภาพ
**เยี่ยมค่าย รด.ปี 3    ณ เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี                  12 ม.ค. 60  ชมภาพ
**สานสัมพันธ์ วันเด็ก สู่โรงเรียนประถม ชุมชน เขตป้อมปราบ                11 ม.ค. 60   ชมภาพ
**กีฬาภายใน ประจำปี 2559                            29 ธ.ค. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                               28 ธ.ค. 59  ชมภาพ
**กิจกรรมวันคริสต์มาส                                     23 ธ.ค. 59  ชมภาพ
**ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา                                21 ธ.ค. 59  ชมภาพ
**ออกกำลังกายวันพุธ                                      14 ธ.ค. 59   ชมภาพ
**ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน                           1 ธ.ค. 59  ชมภาพ      วิดีโอ
**ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน                           1  ธ.ค. 59  ชมภาพ
**มอบเกียรติบัตรประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ           29  พ.ย. 59    ชมภาพ
**มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66              29 พ.ย. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              29 พ.ย. 59  ชมภาพ
**เดิน-วิ่งการกุศล ภูเขาทองมินิมาราธอน ครั้งที่ 2                27 พ.ย. 59   ชมภาพ    วิดีโอ
**ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ                             25 พ.ย. 59  ชมภาพ
**กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี                     22 พ.ย. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              22 พ.ย. 59  ชมภาพ
**สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559     21 พ.ย. 59  ชมภาพ
**พิธีพุทธาภิเษก องค์บรมบรรพตภูเขาทองจำลอง เหรียญ ถ้วยรางวัล   16 พ.ย. 59  ชมภาพ
**พิธีปิดนิทรรศการภาพเก่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกา 59   ชมภาพ
**ต้อนรับผู้อำนวยการทศพล สังข์ทิตนุ             14 พ.ย. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              14 พ.ย. 59  ชมภาพ
**ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพเก่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ             7 พ.ย. 59    ชมภาพ
**สวดมนต์พระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ  27 ต.ค. 59 
**ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน                26 ต.ค. 59   ชมภาพ
**จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง            25 ต.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีลาสิกขา คณะสามเณรปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ        25 ต.ค. 59   ชมภาพ
**คณะสามเณรปลูกต้นกล้ายาตรพุทธภูมิทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในอินเดีย  19 ต.ค. 59  ชมภาพ
**คณะสามเณร ออกรับบิณฑบาตร และปฏิบัติศาสนกิจ        13 ต.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีบรรพชาสามเณร ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย    12 ต.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีขริบผมสามเณร โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ   5 ต.ค. 59    ชมภาพ
**วันวานที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ         30 ก.ย. 59   ชมภาพ
**ครูที่เกษียณอายุราชการ เข้านมัสการพระเถรานุเถระ        30 ก.ย. 59                      ชมภาพ
**กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม SCIENCE CAMP              25 ก.ย. 59   ชมภาพ
**ร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ประเทศมาเลเซีย                   15-20 ก.ย. 59                 ชมภาพ
**ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560       21-22 ก.ย. 59                 ชมภาพ
**English Day Camp                                      20 ก.ย. 59   ชมภาพ
**ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม 14 ก.ย. 59 ชมภาพ
**มุทิตาคารวะจากใจศิษย์                                13 ก.ย. 59  ชมภาพ
**สวดมนต์วันศุกร์                                              9 ก.ย. 59  ชมภาพ
**โครงการพี่แนะน้อง                                         9 ก.ย. 59  ชมภาพ
**มอบเกียรติบัตรนักเรียนร่วมแข่งรายการเด็กไทยดรีมทีม                           9 ก.ย. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                                9 ก.ย. 59  ชมภาพ
**ฝึกอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           8 ก.ย. 59  ชมภาพ
**พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯ 2 ก.ย. 59  ชมภาพ
**ร้อยความรัก ถักทอใจ สายสายใย สพม.1        2 ก.ย. 59  ชมภาพ
**ส่งมอบเงินปรับปรุงอาคารเรียน                      29 ส.ค. 59  ชมภาพ
**English Speaking                                        29 ส.ค. 59  ชมภาพ
**ครูอบรม Google Classroom                       27 ส.ค. 59   ชมภาพ
**ประเมินสถานศึกษาพอเพียง                           26 ส.ค. 59  ชมภาพ
**ร่วมงานแถลงข่าว "ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ"                                       25 ส.ค. 59   ชมภาพ
**รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชุดรีไซเคิลจากกล่องเครื่งดื่ม                24 ส.ค. 59   ชมภาพ
**ร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์                      22 ส.ค. 59  ชมภาพ
**กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการอาเซียน   19 ส.ค. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              18 ส.ค. 59  ชมภาพ
**รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล       17 ส.ค. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                             11 ส.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)    10 ส.ค. 59   ชมภาพ
**กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                                 10 ส.ค. 59   ชมภาพ
**เทศน์มหาชาติ ปีการศึกษา 2559                  5 ส.ค. 59    ชมภาพ
**โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นศูนย์สอบ ASMO 2016     4  ส.ค. 59                ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              3 ส.ค. 59   ชมภาพ
**ปฏิญญา ภูมิเดช ชกชิงแชมป์โลกเยาวชน    2 ส.ค. 59   ชมภาพ
**รณรงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ            2 ส.ค. 59   ชมภาพ
**English Speaking                                        1 ส.ค. 59    ชมภาพ
**สวดมนต์วันศุกร์                                            29 ก.ค. 59   ชมภาพ
**อบรมเรื่องโทษพิษภัยยาเสพติดฯ                  29 ก.ค. 59   ชมภาพ
**เทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  28 ก.ค. 59     ชมภาพ
**บันทึกเทปรายการ "ตะวันส่องธรรม"            27 ก.ค. 59    ชมภาพ
**English Speaking                                      25 ก.ค. 59    ชมภาพ
**ร่วมมือร่วมใจต้านภัยยาเสพติด                     23 ก.ค. 59    ชมภาพ
**ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.ปทุมธานี               22 ก.ค. 59    ชมภาพ
**ตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา        19 ก.ค. 59       ชมภาพ
**ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษา              15 ก.ค. 59      ชมภาพ
**ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศศรีลังกา                  5 ก.ค. 59         ชมภาพ
**วันสุนทรภู่ บูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดโลก                26 มิ.ย. 59        ชมภาพ
**สวดมนต์วันศุกร์                                             17 มิ.ย. 59   ชมภาพ
**พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2559          16 มิ.ย. 59   ชมภาพ
**English Speakikg                                        13 มิ.ย. 59  ชมภาพ
**ครูอบรม Google Apps. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ            11 มิ.ย. 59        ชมภาพ
**กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ     9 มิ.ย. 59         ชมภาพ
**ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559            5 มิ.ย. 59   ชมภาพ
**วันงดสูบบุหรี่โลก                                          31 พ.ค. 59  ชมภาพ
** English Speaking                                      30 พ.ค. 59  ชมภาพ
**สวดมนต์วันศุกร์                                            27 พ.ค. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันวิสาขบูชา                                    20 พ.ค. 59  ชมภาพ
**เข้าร่วมการแข่งขันรายการเด็กไทยดรีมทีม   19 พ.ค. 59  ชมภาพ
**เวียนเทียนวันวิสาขบูชา                                 19 พ.ค. 59   ชมภาพ
**เข้าร่วมการแข่งขันรายการเด็กไทยดรีมทีม   17 พ.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีปิดค่ายธรรมศึกษาภิวัฒน์ ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4     14-15 พ.ค. 59    ชมภาพ
**พิธีเปิดค่ายธรรมศึกษาภิวัฒน์ ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4    14-15 พ.ค. 59    ชมภาพ
**ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ประเทศเบลเยียม  24 เม.ย. - 14 พ.ค. 59           ชมภาพ
**สัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคู่พัฒนา   10-12 พ.ค. 59    ชมภาพ
**นักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน                       2 พ.ค. 59      ชมภาพ
**วันสถาปนาโรงเรียน ครบ 118 ปี                   1 เม.ย. 59      ชมภาพ
**ปัจฉิมนิเทศ ก่อนจากฝากธรรม                     31 มี.ค. 59       ชมภาพ
**การรายงานผลการดำเนินโครงการ 2558   30 มี.ค. 59       ชมภาพ
**เข้าค่ายลูกเสือ                                              11 มี.ค. 59       ชมภาพ
**กอล์ฟการกุศล                                                4 มี.ค. 59       ชมภาพ
**เปิดบ้าน โครงงานบูรณาการ                          3 มี.ค. 59       ชมภาพ
**ค่ายคณิตศาสตร์                                           2 มี.ค.59       ชมภาพ
**ร่วมงานเบนซ์ราชครูมอบความสุขสู่สังคม ณ บ้านนนทภูมิ  27 ก.พ. 59       ชมภาพ
**เวียนเทียนวันมาฆบูชา                                  19 ก.พ. 59    ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              15 ก.พ. 59  ชมภาพ
**เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559   12 ก.พ. 59  ชมภาพ
**ตรวจเยี่ยมสนามสอบข้อสอบกลาง                 11 ก.พ. 59  ชมภาพ
**แข่งขัน Talk Talent                                        9 ก.พ. 59   ชมภาพ
**ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระพรหมสุธี              27 ม.ค. 59   ชมภาพ
**ประชุมแผนแม่บทพัฒนาโรงเรียน ปี พ.ศ. 2559    22 ม.ค. 59                      ชมภาพ
**English speaking                                       18 ม.ค. 59    ชมภาพ
**กิจกรรมวันครู                                              14 ม.ค. 59    ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                            8 ม.ค. 59      ชมภาพ
**เบนซ์ราชครูสนับสนุนโรงเรียนวัดสระเกศใกล้ชิดชุมชน   7 ม.ค. 59            ชมภาพ