โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดสระเกศ
 
**กีฬาภายใน ประจำปี 2559                            29 ธ.ค. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                               28 ธ.ค. 59  ชมภาพ
**กิจกรรมวันคริสต์มาส                                     23 ธ.ค. 59  ชมภาพ
**ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา                                21 ธ.ค. 59  ชมภาพ
**ออกกำลังกายวันพุธ                                      14 ธ.ค. 59   ชมภาพ
**ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน                           1 ธ.ค. 59  ชมภาพ      วิดีโอ
**ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน                           1  ธ.ค. 59  ชมภาพ
**มอบเกียรติบัตรประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ           29  พ.ย. 59    ชมภาพ
**มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66              29 พ.ย. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              29 พ.ย. 59  ชมภาพ
**เดิน-วิ่งการกุศล ภูเขาทองมินิมาราธอน ครั้งที่ 2                27 พ.ย. 59   ชมภาพ    วิดีโอ
**ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ                             25 พ.ย. 59  ชมภาพ
**กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี                     22 พ.ย. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              22 พ.ย. 59  ชมภาพ
**สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559     21 พ.ย. 59  ชมภาพ
**พิธีพุทธาภิเษก องค์บรมบรรพตภูเขาทองจำลอง เหรียญ ถ้วยรางวัล   16 พ.ย. 59  ชมภาพ
**พิธีปิดนิทรรศการภาพเก่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกา 59   ชมภาพ
**ต้อนรับผู้อำนวยการทศพล สังข์ทิตนุ             14 พ.ย. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              14 พ.ย. 59  ชมภาพ
**ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพเก่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ             7 พ.ย. 59    ชมภาพ
**สวดมนต์พระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ  27 ต.ค. 59 
**ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน                26 ต.ค. 59   ชมภาพ
**จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง            25 ต.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีลาสิกขา คณะสามเณรปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ        25 ต.ค. 59   ชมภาพ
**คณะสามเณรปลูกต้นกล้ายาตรพุทธภูมิทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในอินเดีย  19 ต.ค. 59  ชมภาพ
**คณะสามเณร ออกรับบิณฑบาตร และปฏิบัติศาสนกิจ        13 ต.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีบรรพชาสามเณร ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย    12 ต.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีขริบผมสามเณร โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ   5 ต.ค. 59    ชมภาพ
**วันวานที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ         30 ก.ย. 59   ชมภาพ
**ครูที่เกษียณอายุราชการ เข้านมัสการพระเถรานุเถระ        30 ก.ย. 59                      ชมภาพ
**กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม SCIENCE CAMP              25 ก.ย. 59   ชมภาพ
**ร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ประเทศมาเลเซีย                   15-20 ก.ย. 59                 ชมภาพ
**ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560       21-22 ก.ย. 59                 ชมภาพ
**English Day Camp                                      20 ก.ย. 59   ชมภาพ
**ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม 14 ก.ย. 59 ชมภาพ
**มุทิตาคารวะจากใจศิษย์                                13 ก.ย. 59  ชมภาพ
**สวดมนต์วันศุกร์                                              9 ก.ย. 59  ชมภาพ
**โครงการพี่แนะน้อง                                         9 ก.ย. 59  ชมภาพ
**มอบเกียรติบัตรนักเรียนร่วมแข่งรายการเด็กไทยดรีมทีม                           9 ก.ย. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                                9 ก.ย. 59  ชมภาพ
**ฝึกอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           8 ก.ย. 59  ชมภาพ
**พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯ 2 ก.ย. 59  ชมภาพ
**ร้อยความรัก ถักทอใจ สายสายใย สพม.1        2 ก.ย. 59  ชมภาพ
**ส่งมอบเงินปรับปรุงอาคารเรียน                      29 ส.ค. 59  ชมภาพ
**English Speaking                                        29 ส.ค. 59  ชมภาพ
**ครูอบรม Google Classroom                       27 ส.ค. 59   ชมภาพ
**ประเมินสถานศึกษาพอเพียง                           26 ส.ค. 59  ชมภาพ
**ร่วมงานแถลงข่าว "ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ"                                       25 ส.ค. 59   ชมภาพ
**รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชุดรีไซเคิลจากกล่องเครื่งดื่ม                24 ส.ค. 59   ชมภาพ
**ร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์                      22 ส.ค. 59  ชมภาพ
**กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการอาเซียน   19 ส.ค. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              18 ส.ค. 59  ชมภาพ
**รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล       17 ส.ค. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                             11 ส.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)    10 ส.ค. 59   ชมภาพ
**กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                                 10 ส.ค. 59   ชมภาพ
**เทศน์มหาชาติ ปีการศึกษา 2559                  5 ส.ค. 59    ชมภาพ
**โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นศูนย์สอบ ASMO 2016     4  ส.ค. 59                ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              3 ส.ค. 59   ชมภาพ
**ปฏิญญา ภูมิเดช ชกชิงแชมป์โลกเยาวชน    2 ส.ค. 59   ชมภาพ
**รณรงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ            2 ส.ค. 59   ชมภาพ
**English Speaking                                        1 ส.ค. 59    ชมภาพ
**สวดมนต์วันศุกร์                                            29 ก.ค. 59   ชมภาพ
**อบรมเรื่องโทษพิษภัยยาเสพติดฯ                  29 ก.ค. 59   ชมภาพ
**เทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  28 ก.ค. 59     ชมภาพ
**บันทึกเทปรายการ "ตะวันส่องธรรม"            27 ก.ค. 59    ชมภาพ
**English Speaking                                      25 ก.ค. 59    ชมภาพ
**ร่วมมือร่วมใจต้านภัยยาเสพติด                     23 ก.ค. 59    ชมภาพ
**ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.ปทุมธานี               22 ก.ค. 59    ชมภาพ
**ตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา        19 ก.ค. 59       ชมภาพ
**ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษา              15 ก.ค. 59      ชมภาพ
**ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศศรีลังกา                  5 ก.ค. 59         ชมภาพ
**วันสุนทรภู่ บูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดโลก                26 มิ.ย. 59        ชมภาพ
**สวดมนต์วันศุกร์                                             17 มิ.ย. 59   ชมภาพ
**พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2559          16 มิ.ย. 59   ชมภาพ
**English Speakikg                                        13 มิ.ย. 59  ชมภาพ
**ครูอบรม Google Apps. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ            11 มิ.ย. 59        ชมภาพ
**กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ     9 มิ.ย. 59         ชมภาพ
**ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559            5 มิ.ย. 59   ชมภาพ
**วันงดสูบบุหรี่โลก                                          31 พ.ค. 59  ชมภาพ
** English Speaking                                      30 พ.ค. 59  ชมภาพ
**สวดมนต์วันศุกร์                                            27 พ.ค. 59  ชมภาพ
**ใส่บาตรวันวิสาขบูชา                                    20 พ.ค. 59  ชมภาพ
**เข้าร่วมการแข่งขันรายการเด็กไทยดรีมทีม   19 พ.ค. 59  ชมภาพ
**เวียนเทียนวันวิสาขบูชา                                 19 พ.ค. 59   ชมภาพ
**เข้าร่วมการแข่งขันรายการเด็กไทยดรีมทีม   17 พ.ค. 59   ชมภาพ
**พิธีปิดค่ายธรรมศึกษาภิวัฒน์ ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4     14-15 พ.ค. 59    ชมภาพ
**พิธีเปิดค่ายธรรมศึกษาภิวัฒน์ ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4    14-15 พ.ค. 59    ชมภาพ
**ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ประเทศเบลเยียม  24 เม.ย. - 14 พ.ค. 59           ชมภาพ
**สัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคู่พัฒนา   10-12 พ.ค. 59    ชมภาพ
**นักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน                       2 พ.ค. 59      ชมภาพ
**วันสถาปนาโรงเรียน ครบ 118 ปี                   1 เม.ย. 59      ชมภาพ
**ปัจฉิมนิเทศ ก่อนจากฝากธรรม                     31 มี.ค. 59       ชมภาพ
**การรายงานผลการดำเนินโครงการ 2558   30 มี.ค. 59       ชมภาพ
**เข้าค่ายลูกเสือ                                              11 มี.ค. 59       ชมภาพ
**กอล์ฟการกุศล                                                4 มี.ค. 59       ชมภาพ
**เปิดบ้าน โครงงานบูรณาการ                          3 มี.ค. 59       ชมภาพ
**ค่ายคณิตศาสตร์                                           2 มี.ค.59       ชมภาพ
**ร่วมงานเบนซ์ราชครูมอบความสุขสู่สังคม ณ บ้านนนทภูมิ  27 ก.พ. 59       ชมภาพ
**เวียนเทียนวันมาฆบูชา                                  19 ก.พ. 59    ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                              15 ก.พ. 59  ชมภาพ
**เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559   12 ก.พ. 59  ชมภาพ
**ตรวจเยี่ยมสนามสอบข้อสอบกลาง                 11 ก.พ. 59  ชมภาพ
**แข่งขัน Talk Talent                                        9 ก.พ. 59   ชมภาพ
**ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระพรหมสุธี              27 ม.ค. 59   ชมภาพ
**ประชุมแผนแม่บทพัฒนาโรงเรียน ปี พ.ศ. 2559    22 ม.ค. 59                      ชมภาพ
**English speaking                                       18 ม.ค. 59    ชมภาพ
**กิจกรรมวันครู                                              14 ม.ค. 59    ชมภาพ
**ใส่บาตรวันพระ                                            8 ม.ค. 59      ชมภาพ
**เบนซ์ราชครูสนับสนุนโรงเรียนวัดสระเกศใกล้ชิดชุมชน   7 ม.ค. 59            ชมภาพ